Ostrawa – historia i podstawowe informacje

Ostrawa znajduje się w Czechach niedaleko granicy z Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry, przy Bramie Morawskiej. Jest trzecim pod względem wielkości miastem w Czechach oraz ważnym ośrodkiem gospodarczym i komunikacyjnym.

Nazwa „Ostrawa” pochodzi od rzeki Ostrawicy. Historię miasta datuje się od XIII w. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie znajdującej się w tym miejscu pochodzi z 1229 r. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana, gdyż nie zachował się akt lokacyjny, lecz przypuszcza się, że nastąpiło to między 1268 a 1278 rokiem. W XIV i XV wieku pojawiały się wzmianki o dwóch oddzielnych Ostrawach po obu stronach rzeki: Ostrawie Wendyjskiej (Słowiańskiej) położonej na terenie Śląska, należącej do książąt cieszyńskich (późniejsza Polska Ostrawa); oraz Ostrawie nazywanej wówczas Niemiecką, znajdującej się po stronie morawskiej.

winda ostrawa

W ciągu swojej historii miasto kilkakrotnie uległo poważnym zniszczeniom. W 1556 r. doszło do pożaru, wskutek którego spłonęły zabudowania wokół rynku. W 1625 r. miasto ogarnęła epidemia, podczas której zmarło ok. połowy mieszkańców. Do strat i pogorszenia się pozycji miasta przyczyniła się także wojna trzydziestoletnia, w trakcie której było ono okupowane przez Duńczyków i Szwedów. Rozwinęło się ponownie po odkryciu złóż węgla w XVIII w. po śląskiej stronie rzeki Ostrawica.

Ostrawa przez kilka stuleci była znaczącym ośrodkiem przemysłowym. W XVI w. w mieście rozwijała się produkcja rzemieślnicza – sukiennictwo, tkactwo i krawiectwo. Po wspomnianym już odkryciu złóż węgla kamiennego w Ostrawie rozwinęło się górnictwo i przemysł metalurgiczny. W 1828 r. powstała huta. W latach 90. XX wieku zaczęto ograniczać przemysł i zaprzestano wydobywania węgla; skupiono się natomiast na ochronie środowiska i rozwoju turystyki. Kopalnie zamknięto, a w niektórych powstały muzea. Obecnie można zwiedzać dawne zakłady przemysłowe – Muzeum Górnicze OKD, Kopalnię Michał czy też kombinat Dolní Vítkovice.

Obecnie liczba ludności Ostrawy wynosi ok. 300 000, a obszar miasta – 214 km kw. Miasto podzielone jest na 23 dzielnice. Jest ono znaczącym ośrodkiem komunikacyjnym, gdyż przebiega przez nie Autostrada D1. W niewielkiej odległości od niego znajduje się międzynarodowy port lotniczy im. Leoša Janáčka, ze stałymi połączeniami do Pragi, Paryża, Londynu i Düsseldorfu. W sezonie letnim organizowane są loty czarterowe do krajów śródziemnomorskich. Do Ostrawy można też łatwo dojechać pociągiem, gdyż znajduje się tu ważny węzeł kolejowy – dworzec główny (Ostrava-hlavní nádraží).

W mieście znajduje się wiele obiektów kulturalnych – teatry, muzea i filharmonia, a także liczne zabytki i atrakcje turystyczne, o których piszemy więcej w innych artykułach.

Szczęście o kiju się wlecze, a nieszczęście lata na skrzydłach.

Czeskie przysłowie

Zakup nieruchomości w Czechach

Czechy to świetna opcja, jeśli chcemy się przeprowadzić gdzieś w miarę blisko i zamieszkać w pozytywnym miejscu. Słyną ze swojej bogatej kultury, kuchni, poczucia humoru i zdrowego dystansu. Prawo jest tam także korzystne dla obywateli i obcokrajowców oraz osób prowadzących firmy. Świadczy o tym chociażby to, jak łatwo w tym kraju zakupić mieszkanie lub dom. Przyjrzyjmy się tej kwestii konkretniej. Jakie wymagania trzeba spełnić i na co należy zwrócić uwagę? Czy możemy załatwić wszystko sami?